Tænk misleder forbrugerne

Forbrugerrådet Tænk fortsætter sin uvederhæftige vendetta mod tandlægerne. I det sidste nummer af bladet bringer Tænk en række forkerte påstande, som misleder forbrugerne og undergraver tandlægernes faglighed.

Påstand: Vejledning fra tandlægen koster ekstra 

Det er lodret løgn. Rådgivning hos tandlægen er gratis og inkluderet både i undersøgelse og behandling. Men hvis patienten har behov for en særlig individuel forebyggende behandling om sin egen adfærd og om korrekt tandpleje, kan tandlægen tilbyde det. Denne ydelse kaldes IFB og er altså en ekstra specifik behandling, som tandlægen er forpligtet til at tilbyde sine patienter.

Påstand: Ingen reklamationsret på tandbehandling

Det er lodret løgn. Man kan reklamere over tandbehandlingen i op til 5 år efter behandling. Man kan klage direkte til tandlægen. Hvis man ikke kan opnå enighed, kan man klage til Styrelsen for Patientklager, og det gør ca. 500 patienter årligt. Til sammenligning gennemføres ca. 17 millioner behandlinger årligt. Hvis klagen anerkendes, kan man få refunderet sin betaling.

Påstand: Forbrugerne er utilfredse med deres tandlæge

I artiklen påstår Tænk, at 3 ud af 10 er utilfredse med deres tandlæges arbejde. Det baserer sig på en ”undersøgelse”, som Tænk selv har lavet, og det siger måske noget om troværdigheden. Det er ikke tal, som Tandlægeforeningen kan genkende. Analyseinstituttet Voxmeter kom i 2017 med en undersøgelse af forbrugernes syn på tandlægen. Undersøgelsen viste, at 93 % havde tillid til tandlægen, og kun 2 % havde mindre tillid eller ikke tillid til tandlægen (5 % svarede ”ved ikke”).

Påstand: Der er mange klager over tandlægen

Tænk skriver, at de har fået 100 henvendelser om tandlægen over de sidste to år, og flere af dem handlede om kroner eller broer, der ikke holdt. Tandlægerne behandlede mere end tre millioner patienter de sidste to år. Helt præcist 3.206.500 unikke patienter fra 2015-17. Selv hvis alle Tænks 100 forbrugerhenvendelser var klager, ville det svare til 0,003 %. Det kan man vist ikke kalde for en stor klagemængde. Antallet af faglige klager over tandlægers behandling ligger i gennemsnit på ca. 500 årligt. Danske Regioner modtog i alt 480 klager i 2015. Det svarer til ca. 0,002 % af behandlingerne.

Påstand: Lighedstegn mellem en knækket bro og dårligt tandlægearbejde

En bro kan knække af mange grunde, selvom den er udført til perfektion. Det kan både skyldes biologiske og fysiske belastninger, som er umulige at forudsige, fx bakterieudvikling og bidbelastninger.

Opfordring til Tænk 

Tal med tandlægen, så undgår I fejl. Tandlægeforeningen undrer sig over, at Tænk på trods af et længere interview med tandlæge Troels Barkholt undlader at lade en tandlæge udtale sig om erstatning, klager og tandlægebehandlinger. I stedet lader man formanden for Tandplejerforeningen Elisabeth Gregersen udtale sig om tandlægebehandling som at lave og påsætte tandkroner. Det ligger uden for tandplejernes ekspertiseområde.

Dårlig presseskik

Det er god presseskik at lade de involverede parter udtale sig om en sag. Om ikke andet så for at sikre sig, at påstande og fakta er rigtige. Tænks artikel fremstår som et ensidigt partsindlæg, hvor man mod bedre viden misleder forbrugerne og undergraver tandlægernes faglighed. Det er fagligt uforsvarligt.


Kontaktinformationer

Tandlægeforeningen
Amaliegade 17
1256 København K
Telefon: 70 25 77 11
info@tandlaegeforeningen.dk
CVR: 21318418

Man-tors kl. 9.00-16.00
Fre kl. 9.00-15.30

Klik her, hvis du ønsker at sende sikker mail til TF