Fake news om tandbehandling i udlandet

Der har den seneste tid været flere historier i nyhedsmedierne om danskere, der får behandlet deres tænder i udlandet. Historierne giver et billede af, at flere og flere danske patienter får tandbehandling i udlandet. Tandlægeforeningen har analyseret det talmateriale, der findes på området. Konklusionen er, at de påstande, som bl.a. tænketanken CEPOS fører frem i medierne, har karakter af fake news.

Ifølge en analyse af udviklingen i antallet af patienter, der søger om tilskud fra deres region til tandbehandling i udlandet, er de faktiske kendsgerninger, at en meget lille andel af det samlede antal danske tandpatienter søger til udlandet for at få tandbehandling. Andelen har været stabil i flere år.

I 2016 modtog de fem regioner 32.207 ansøgninger om tilskud fra danskere, som havde besøgt en udenlandsk tandlæge, og der blev udbetalt ca. 7,8 mio. kr. i tilskud. Det svarer til 0,49 % af den totale tilskudsudbetaling til den almene voksentandpleje i 2016. Med andre ord: Hver gang det offentlige udbetaler 200 kr. i tilskud til tandpleje, går der 1 kr. til tilskud til tandbehandling i udlandet.

Den samme person kan søge om tilskud flere gange. Hvis man imidlertid antager, at der i 2016 var tale om 32.207 patienter i stedet for ansøgninger, så ville det svare til 1,17 % af de over 2,7 mio. unikke patienter, der besøgte tandlægen i 2016 i Danmark.

Tallene har som nævnt været stabile i mange år. Der var ca. 35.000 ansøgninger om refusion i 2014 og ca. 29.900 i 2015.  

Det er hovedsageligt i Region Syd, at der søges om refusion. Denne ene region stod for 61 % af ansøgningerne i 2016 efterfulgt af Region Hovedstaden med 24 % af alle ansøgninger.
 
I de øvrige regioner er interessen for tandbehandling i udlandet begrænset. I Region Nordjylland var der fx kun 519 ansøgninger i 2016 om tilskud til tandbehandling i udlandet.

Kontaktinformationer

Tandlægeforeningen
Amaliegade 17
1256 København K
Telefon: 70 25 77 11
info@tandlaegeforeningen.dk
CVR: 21318418

Man-tors kl. 9.00-16.00
Fre kl. 9.00-15.30

Klik her, hvis du ønsker at sende sikker mail til TF