Bent Hansen: Vi er nødt til at tænke helt nyt på tandlægeområdet

Danske Regioners formand Bent Hansen sagde på Danske Regioners generalforsamling torsdag, at der er behov for at tænke helt nyt på tandlægeområdet. I en tale, der primært handlede om udviklingen inden for sundhedsvæsenet, sagde Bent Hansen, at praksissektoren bortset fra de praktiserende læger i vidt omfang har forholdt sig konstruktivt og realistisk til udviklingen.

- På tandlægeområdet står vi dog over for store problemer, fordi der er tale om en udgiftsudvikling, som samfundet ikke kan leve med. Vi er nødt til at tænke helt nyt her. Vi har at gøre med et marked med frit ejerskab, med delvis egenbetaling og nu også med kapitalfonde, der jagter de lidt for gode muligheder for avancer, sagde Bent Hansen og fortsatte:

- Måske er tandlægeområdet modent til at prøve helt nye veje. Jeg er sikker på, at vi kunne få mere sundhed for pengene, hvis de offentlige tilskud blev anvendt mere direkte til de formål, som Folketinget og vi i regionerne ønsker at fremme. Jeg håber, at regeringen vil være med til at se hurtigt, åbent og fordomsfrit på indretningen af tandlægeområdet i den kommende tid, sagde Bent Hansen.

Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg var med på Danske Regioners generalforsamling. Han hæftede sig ved, at Bent Hansen talte om tandlægeområdet som ”et marked med frit ejerskab”.

- Der er jo ikke frit ejerskab. Tværtimod er det fastslået, at mindst 51 % af en tandklinik skal være ejet af en tandlæge. På den måde hænger faglighed og økonomisk ansvar sammen, og det er godt for patienternes sikkerhed. Det er interessant, at Bent Hansen opfatter disse regler som ”frit ejerskab”. Det må vi tale videre med Danske Regioner om, siger Freddie Sloth-Lisbjerg.

Derudover bemærkede Tandlægeforeningens formand, at statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin tale på Danske Regioners generalforsamling sagde, at ”vi skal sætte fagligheden og kræfterne fri“. Statsministeren talte om mere tillid og mindre kontrol, men ikke ansvarsfrihed.

- Vi kan ikke være mere enige, men sæt nu handling bag ordene! Vi er i Tandlægeforeningen åbne for en anden tilgang. Men så må regeringen og Danske Regioner også opfatte de nationale kliniske retningslinjer for tandplejen som faglige retningslinjer og ikke som et budgetstyringsredskab, pointerer Freddie Sloth-Lisbjerg.

Tandlægeformanden oplyser, at regionernes udgifter til patienterne i den almene voksentandpleje kun er ca. 60 mio. kr. større end i 2011 og 2012.

- 60 mio. kr. er en beskeden stigning, og den skal ses i lyset af, at vi har fået nationale kliniske retningslinjer, samtidig med at der kommer flere og flere ældre, og at de ældre i stigende grad har egne tænder, som kræver behandling.

Du kan læse hele Bent Hansens tale her

Kontaktinformationer

Tandlægeforeningen
Amaliegade 17
1256 København K
Telefon: 70 25 77 11
Fax: 70 25 16 37
CVR: 21318418

Man-tors kl. 9.00-16.00
Fre kl. 9.00-15.30

Klik her, hvis du ønsker at sende sikker mail til TF