Priser og tilskudsmuligheder

Regeringen har netop indført en såkaldt særlov, som vedrører tandpleje til voksne i privat praksis, og som erstatter Tandlægeoverenskomsten mellem Danske Regioner og Tandlægeforeningen. Særloven træder i kraft den 1. juni 2018.

Særloven er ikke en selvstændig særlig lov, men en række ændringer af følgende eksisterende love:
• Sundhedsloven
• Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
• Lov om social pension
• Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

Tandlæger kan enten vælge at praktiserer inden eller uden for særloven.

Hvis din tandlæge praktiserer inden for særloven
Din tandlæge følger de faste priser – de såkaldte honorartabeller – der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring. Priserne på frie ydelser fastsætter tandlægerne selv.

Tandlægeforeningen afventer stadig svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på spørgsmål om bl.a. tilskudsmuligheder under den nye særlov. Vi opdaterer informationer på denne side i takt med, at vi får svar på spørgsmålene.   

Hvis din tandlæge praktiserer uden for særloven
De faste priser på tandlægeydelser – de såkaldte honorartabeller - gælder ikke for tandlæger, der framelder sig særloven. Disse tandlæger kan selv fastsætte deres priser.

Tandlægeforeningen afventer stadig svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på spørgsmål om bl.a. tilskudsmuligheder for patienter, der får behandling hos en tandlæge, der har frameldt sig særloven. Vi opdaterer informationer på denne side i takt med, at vi får svar på spørgsmålene.   

 

Kontaktinformationer

Tandlægeforeningen
Amaliegade 17
1256 København K
Telefon: 70 25 77 11
info@tandlaegeforeningen.dk
CVR: 21318418

Man-tors kl. 9.00-16.00
Fre kl. 9.00-15.30

Klik her, hvis du ønsker at sende sikker mail til TF