Priser på tandlægeydelser (honorartabeller) med tilskud

Honorartabellerne indeholder de faste priser, der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring.

Honorartabellerne indeholder de faste priser, der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring.

For patienter i sygesikringsgruppe 1 er prisen fast i de fleste tilfælde. Prisen for en behandling finder du i kolonnen med overskriften Patient.

For patienter i sygesikringsgruppe 2 findes der IKKE faste priser.

Nogle priser er fastsat med et fast tilskud og en variabel patientbetaling. Her henvises til den enkelte tandlæges prisliste, som ifølge aftale med den offentlige sygesikring, skal kunne ses i venteværelset.

Honorarer for behandling af børn og unge fra 0 - 17 år (Børne- og ungdomstandplejen -BUT) kan også ses ligesom honorarer for omsorgstandplejen (efter overenskomsten med KL og TF).

Priser på tandplejeydelser (Honorartabeller) med tilskud (PDF-format)
Honorartabeller 1. april 2018

Priser på tandplejeydelser (Honorartabeller) med tilskud (PDF-format)
Honorartabeller 1. oktober 2017

Priser på tandplejeydelser (Honorartabeller) med tilskud (PDF-format)
Honorartabeller 1. april til 1. oktober 2017