Tilskud til behandling i udlandet

Der er en række forhold, du bør være særligt opmærksom på, inden du får en tandbehandling i udlandet.

Frit valg af tandlæge
I Danmark kan du frit vælge, hvilken tandlæge du vil have til at behandle dine tænder. Det kan være forhold som tillid til tandlægen, god kemi, geografi og pris, der er afgørende.

Der er også nogle, der vælger at tage til en tandlæge i udlandet. Hvis du ønsker at prøve at få udført tandbehandling i udlandet, er der imidlertid en række forhold, du bør være særligt opmærksom på, inden du tager af sted.

Hvorfor tage til udlandet?
Cirka tre procent af danskerne har besøgt en tandlæge i udlandet.(1)  Årsagen til, at nogle vælger at tage til udlandet er som regel, at de ønsker at spare penge.

Kan jeg få tilskud til behandling i udlandet?
I Danmark bliver tilskuddet automatisk fratrukket din regning inden du betaler, men ved behandling i udlandet skal du selv betale det fulde beløb og derefter ansøge din region om at få tilskudsbeløbet refunderet.

Hvis du har fået behandling i udlandet, skal du huske at få:


  • en specificeret og kvitteret regning med dit navn samt adresse og personnummer påført
  • en beskrivelse af ydelsen
  • en kopi af eventuel lægehenvisning
  • dokumentation på, at den tandlæge du vælger, er offentligt autoriseret i det pågældende land.

Dokumentation skal være på enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk og regning sendes til din region. Husk at oplyse nummer på din NemKonto.

Klik her for at se, hvilke behandlinger du kan få tilskud til 

Er der nogen risici ved tandbehandling i udlandet?
Det er ikke muligt at sige noget generelt om kvaliteten af tandbehandlinger i udlandet i forhold til behandlinger i Danmark. Men det er desværre ikke ensbetydende med, at der ikke er nogen risici forbundet med tandbehandling i udlandet.

Hvis du tager til tandlæge i udlandet, er du ikke dækket af det danske klagesystem, og du kan ikke få erstatning fra den danske patientskadeforsikring. Du hører i stedet under de regler, der gælder i det pågældende land. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at klagereglerne og mulighederne for at få erstatning kan variere meget fra land til land. Nogle steder kan du risikere at stå uden dækning, hvis der sker fejl eller skader i forbindelse med en behandling, eller du er utilfreds med kvaliteten.

Sprogvanskeligheder og muligheden for opfølgende behandlinger er to andre forhold, du bør overveje, inden du beslutter dig for at få ordnet tænder i udlandet. I nogle tilfælde er der behov for justeringer eller yderligere behandlinger, der således kræver ekstra rejseaktivitet til det pågældende land.

Hvad gør jeg, hvis noget går galt?
Alle tandlæger kan begå fejl. Men hvis du bliver fejlbehandlet hos en tandlæge i Danmark, er du dækket af det danske klagesystem. Det er du ikke, hvis du får udført en behandling hos en tandlæge i udlandet. Du kan med andre ord ikke klage i Danmark over den udenlandske tandlæge. I stedet skal du klage i det land, hvor tandbehandlingen er foregået.

Der kan være stor forskel fra land til land på mulighederne for at klage over en tandlæge.
Hvis du ønsker at klage over en tandlæge inden for EU, Norge eller Island, kan du kontakte Forbruger Europa, der er den danske afdeling i et netværk af europæiske forbrugerkontorer. Forbruger Europa kan hjælpe dig med at finde ud af, om det vil være muligt at klage over behandlingen i det pågældende land, og i så fald hvordan du så gør det.

Kan jeg bruge en tandlæge i Danmark efter et tandlægebesøg i udlandet?
Ligesom du kan skifte mellem danske tandlæger, kan du også gå til en tandlæge i Danmark, efter at du har været hos en tandlæge i udlandet.

Hvis du har brug for en større tandbehandling eller flere behandlinger over en længere periode, anbefaler Tandlægeforeningen, at du fastholder den samme tandlæge. Sammen kan du og din tandlæge planlægge, hvordan behandlingsforløbet kan gennemføres bedst muligt, så det sikrer din tandsundhed og samtidig også passer til din økonomi. Optimale resultater opnås bedst, hvis den samme tandlæge hele tiden kan følge udviklingen og løbende foretage justeringer, hvis det er nødvendigt.

Som hovedregel vil en tandlæge i Danmark altid tage godt imod dig og sørge for nødvendig behandling. Men i tilfælde af skader efter behandling eller dårligt udført tandlægearbejde i udlandet skal du være forberedt på, at du kan blive bedt om at tage tilbage til tandlægen i udlandet for at få udbedret skaderne eller foretaget justeringer. Det er tandlægen i Danmark i sin gode ret til – med mindre du har smerter og akut behov for behandling.

Du må desuden forvente, at tandlægen i Danmark vil sikre sig dokumentation for, at eventuelle fejl og skader er sket, før du begynder behandlingen hos ham/hende. Det kan fx ske via røntgenbilleder eller en skrivelse om din tandstatus, som du skriver under på. Begrundelsen herfor er, at tandlægen således ikke risikerer at blive draget til ansvar for det fejlbehæftede arbejde, der er udført af tandlægen i udlandet. Tandlægen i Danmark har ret til at tage betaling for indsamlingen af dokumentation.

Få mere information
Prisen har som regel en væsentlig betydning, når det gælder større tandbehandlinger. Men inden du vælger en tandlæge, bør du også overveje forhold som sammenhæng i behandlingsforløbet, klage- og erstatningsmuligheder samt kommunikation med tandplejepersonalet.
 
Hvis du ønsker at benytte en tandlæge i udlandet, anbefales du af Tandlægeforeningen til på forhånd at undersøge klageforholdene grundigt i det land, du har planer om at rejse til. Kontakt evt. Forbruger Europa for at høre nærmere om regler og rettigheder.

Forbruger Europa
Tlf.: 32 66 90 00
www.forbrugereuropa.dk

På flere europæiske tandlægeforeningers hjemmesider er det muligt at søge efter tandlæger. Der gives dog ingen garantier for kvaliteten hos de enkelte tandlæger. Nærmere oplysninger om de forskellige tandlægeforeninger kan findes på FDI World Dental Federations hjemmeside (www.fdiworldental.org).

For mere information om tilskudsmuligheder ved behandling i udlandet kan du kontakte din kommune eller Indenrigs- og Sundhedsministeriet (www.sum.dk).

Kilder:
www.forbrugereuropa.dk (Forbruger Europa)
www.forbrug.dk (Forbrugerstyrelsen)

(1) Kilde: Forbrugerredegørelse 2005, Forbrugerstyrelsen