Symposium 2018 - Den ældre patient

Årets tema for Symposium er "Den ældre patient". Mange tandlæger i Danmark oplever i deres dagligdag, at antallet af ældre patienter er steget betydeligt de senere år. Og der bliver ikke bare flere og flere ældre patienter – der bliver også flere og flere ældre med egne tænder, som fortsat kræver optimal behandling.

Ud fra et odontologisk synspunkt kan der være andre udfordringer ved at behandle et gammelt tandsæt end ved at behandle et yngre, ikke alene fagligt, men også etisk. En af de største udfordringer i forbindelse med behandlingen af de ældre patienter er, at vi som tandlæger skal kunne orientere os, når den medicinske anamnese bliver længere og længere. Hvornår må man ekstrahere tænder? Skal den ældre patient have den samme lokalanæstesi som den yngre? Hvilke medikamenter skal vi passe på generelt i forbindelse med vores behandling? Hvordan undgår vi at gøre skade med vores
behandling? Disse spørgsmål bliver flere og flere i takt med, at den ældre patientgruppe bliver større og større.

Derfor er Tandlægeforeningens Symposium 2018 tilrettelagt i et samarbejde mellem tandlæger og læger.Bag symposiets faglige program står overlæge Birgitte Klindt Poulsen og tandlæge Jan Frydensberg Thomsen. De har sammen lavet et program, hvor det klinisk relevante i behandlingen af vores ældre patienter har højeste prioritet. Kursusgiverne er fra indland og udland og ligeligt fordelt mellem tandlæger og læger.

Som en del af symposiet vil der blive lanceret en “hitliste” over medikamenter, vi som tandlæger skal passe på i forhold til de ældre patienter. Der vil desuden undervejs blive afholdt en quiz, som besvares elektronisk, så deltagerne kan teste sig selv med det samme.

Så hvis du ikke er helt sikker på, hvad du kan og ikke kan gøre i behandlingen af dine ældre patienter, så glæder vi os til at se dig til Tandlægeforeningens Symposium 2018 i Aarhus!

Sideløbende med Symposium afvikles Tandlægeforeningens Konference for klinikassistenter med samme emne, så tandlægen og klinikpersonalet har samme forudsætninger, når de er tilbage på klinikken.

Læs programmet for Symposium
Læs programmet for Konference for klinikassistenter

Tilmeld dig Symposium eller Konferencen for klinikassistenter her

Kontaktinformationer

Tandlægeforeningen
Amaliegade 17
1256 København K
Telefon: 70 25 77 11
info@tandlaegeforeningen.dk
CVR: 21318418

Man-tors kl. 9.00-16.00
Fre kl. 9.00-15.30

Klik her, hvis du ønsker at sende sikker mail til TF