Konference for offentligt ansatte tandlaeger

Tandlægeforeningen afholder den årlige konference for offentligt ansatte tandlæger den 5.-6. maj 2017 på Hotel Opus Horsens.
Konferencen afholdes fredag fra kl. 10-18 med middag kl. 19, og lørdag fra kl. 9-13. Middag og overnatning er inkluderet i prisen.

Program fredag den 5. maj

Kl. 9.30 Registrering og morgenkaffe

Kl. 10.00-12.00
Almindelig røntgen og CBCT-scanning - hvornår bør man vælge scanning?
Ved Ann Wenzel
Lovgivningen for røntgen og CBCT-scanning vil blive gennemgået.
Evidensbaserede guidelines for scanning udarbejdet af Aarhus Tandlægeskole vil blive dokumenteret.
Der lægges vægt på diagnostik af retinerede tænder, tanddannelsesanomalier og eruptionsforstyrrelser i forbindelse med behandlingsplanlægning.
Som et særligt vanskeligt område vægtes tænder med resorption.
Desuden omtales indikation for scanning af endodontisk behandlede tænder.
Den diagnostiske udredning vil blive illustreret med adskillige kliniske eksempler.

Kl. 12.00-13.00 Frokost

Kl. 13.00-14.30
Ortodonti i hverdagen
Ved Inge Aarslev
Overvågning af tandskifte og okklusionsudvikling er én af vore fornemmeste opgaver i kommunal tandpleje. Ortodontisk undersøgelse er en integreret del af de regelmæssige, generelle undersøgelser. Formålet er at sikre rettidig udvælgelse af børn med ortodontisk behandlingsbehov.
Indlægget vil fokusere på, hvad man skal være opmærksom på i forhold til tandskifte og vækst, og give gode råd om opfølgning på sine observationer og planlægning af specialtandlægevisitationer.

Kl. 14.30-15.45
Underretning, regler, dilemmaer m.m.
Ved Henrik Horster fra Ankestyrelsen
Oplægget tager udgangspunkt i en række konkrete cases, hvor der stilles skarpt på de regler man som offentligt ansat tandlæge er underlagt, når man bliver opmærksom på, at et barn/ung under 18 år, måske har været udsat for et overgreb. Desuden drøfter vi de dilemmaer, der kan være i forhold til at underrette alene på grundlag af en mistanke, og hvorledes man bør forholde sig i forhold til tavshedspligt mv. I oplægget gennemgås endvidere det regelgrundlag og de handlemuligheder, der skal iagttages og følges af de kommunale myndighedssagsbehandlere.

Kl. 15.45 Kaffepause

Kl. 16.15-18.15
Sorgramte børn - Hvem sagde barndommen er sorgløs !!
Ved Jes Dige
Indlæg om sorgramte børn - hvordan har de det og hvordan kommer jeg dem i møde? 150.000 børn mellem 0 og 18 år bliver årligt ramt af sygdom og/eller død hos nærtstående familiemedlemmer. Dette medfører sorg - bekymring - angst og usikkerhed omkring deres og familiens fælles liv.
 
Kl. 19.00 Middag

Program lørdag den 6. maj

Kl. 9.00-11.00
Cariesdiagnostik med afstemning om behandlingsmetoder
Ved Azam Bakhshandeh
Selvom diagnostik, forebyggelse og behandling af caries er en stor del af det daglige arbejde i tandplejesystemet, findes variation i klinisk og radiologisk vurdering af carieslæsion hos den enkelte og mellem behandlerne. Ved oplægget vil der blive sat fokus på klinisk og radiologisk diagnostik af dental caries og behandlingsvalg ved brug af et afstemningssystem.
 
Kl. 11.00-13.00
Injektionsteknik ved bedøvelse - komplikationer - alternativer
Ved Jan Tagesen
Ingen kunne i dag forestille sig at drive tandlægepraksis uden adgang til lokalanalgesi. Vi kan love vore patienter en stort set smertefri behandling og har mulighed for at vælge lokalanalgetiske præparater og teknikker som tilgodeser de fleste patienter og deres problemer i tyggeorganet. Det er vigtigt for tandlægen at forstå hvorledes lokalanalgetika virker, kende de forskellige midlers kliniske karakteristika og deres toksiske potentiale, erkende betydningen af og risikoen ved vasokonstriktorer samt have et kendskab til de komplikationer som undertiden opstår i forbindelse med anvendelse af lokalanalgetika.

Kl. 13.00 Afslutning og madpakke

Tilmeld dig HER.
 

Kontaktinformationer

Tandlægeforeningen
Amaliegade 17
1256 København K
Telefon: 70 25 77 11
Fax: 70 25 16 37
CVR: 21318418

Man-tors kl. 9.00-16.00
Fre kl. 9.00-15.30

Klik her, hvis du ønsker at sende sikker mail til TF